Find eksportmarkeder

Anmærkning: 2019 tal i DKK. Gul markering angiver Top 3 markeder for valgte produktkategori

Kilde: Danmarks Statistik – SICT2 Værdi af import og eksport efter SITC-hovedgrupper og land. Du har selv er er mulighed for at trække flere og mere detaljerede eksportdata hos Danmarks Statistik. Prøv selv

Disclaimer: Eksporttallene viser hvilke eksportmarkeder danske virksomheder betjener og tjener kun som inspiration til hvilke eksportmarkeder, der kan være interessant for dit produkt.  

Det er sjældent, at én online markedsplads dækker flere geografiske markeder. Det er derfor afgørende, at eksportmarkedet defineres inden valg af hvilken/hvilke online markedspladser, der satses på.

Find markedspladser