Når markedspladserne tilbyder at håndtere ordrerne til en given pris, kan det være svært at gennemskue, hvorvidt denne pris er konkurrencedygtig. Eller kan det bedre betale sig for dig, at håndtere og ekspedere ordrerne selv? Projektets beregningsmodel 3 hjælper dig med at identificere jeres nuværende omkostningsstruktur, så du kan sammenligne prisen for ordrehåndteringen fra en online markedsplads.

Lanceringen af projektets beregningsmodel 3 giver dig en detaljeret viden om jeres omkostninger ved at håndtere ordrer i Jeres eksisterende salgskanaler. Denne viden kan du herefter bruge til at sammenligne med omkostninger til at håndtere ordrer fra en online markedsplads eller en tredjeparts leverandør.

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i, at omkostninger til ordrehåndtering er inddelt i 5 grupper hhv.

  1. Lønninger
  2. Faste omkostninger
  3. Variable omkostninger
  4. Fragt og distribution
  5. Andre omkostninger

Lønninger

Den største omkostningspost ifm. ordrehåndtering er lønninger til medarbejderne. Mange tror, at de blot skal tage udgangspunkt i lagermedarbejdernes lønninger, dette er ikke altid tilfældet. Uagtet om ordrehåndteringen sker internt eller eksternt, så vil det være mest retvisende også at inddrage dele af lønninger til kundeservice, økonomi, administration mv. i ordrehåndteringen.

Fast omkostninger

Når du beder andre (fx online markedspladser eller ekstern logistik partner) om at ekspedere ordrer, så vil deres beregninger også inkludere de faste omkostninger, der er i forbindelse med ordreekspedition fx lagerleje, leje af udstyr, lagersystemer, forsikringer, etc.

Variable omkostninger

Denne post indeholder nok mest de mest ”kendte” omkostninger ved ordrehåndtering og dækker poster som emballage, fyld, tape, etc. Udover disse kendte omkostningsposter dækker gruppen også udgifter som svindel, fraud og anden tab. Denne omkostningsgruppe er oftest de mest omdiskuteret, men fylder sjældent særlig i det totale sammenhæng.

Fragt- og distributionsomkostninger

Prisen for at sende pakkerne fra A til B, distributionsomkostninger, er typisk afhængig af antallet af pakker, der skal sendes årlig.  Distributionsomkostningerne udgør oftest en betydelig andel af ordrehåndteringen. Outsourcing af lageret og ordrehåndteringen kan derfor være med til at sænke distributionen, fordi du således får stordriftsfordele.

Andre omkostninger

Udover de nævnte de ovenstående 4 omkostningsgrupper kan der af branchemæssige forskelle være på omkostninger til logistik. Denne gruppe af omkostninger dækker således alt det som ikke er dækket under de første fire grupper.

Kom i gang med at beregne jeres omkostningsvieau nu

Vil du se, hvordan jeres omkostningsstruktur og -niveau for ordrehåndteringen er, kan du derfor tage vores beregner her:

Vil du i stedet lave beregninger på hvor meget det koster at starte op på en online markedsplads eller finde ud af hvor meget det koster at skaffe omsætning på en online markedsplads, så kan disse beregningsmodeller anbefales: