“Virksomhedernes erfaringer med salg via online markedspladser 2020” er en fortsættelse af samme analyse fra 2018, der afdækker danske virksomheders erfaringer og holdninger til salg via online markedspladser (Amazon, eBay, Alibaba, etc.). Salg via online markedspladser er en forholdsvis ny forretnings- og afsætningskanal, hvorfor det er analysens formål at bidrage til en bedre forståelse af mulighederne og barriererne med salg via markedspladserne.

Når man kigger ud i verden, er de globale online markedspladser (GOMP) et fænomen i hastig vækst. Ved at sælge via en GOMP kan virksomheder koble sig på markedspladsens infrastruktur (kundestrøm, logistik, IT, etc.) i stedet for selv at skulle skabe alt fra bunden. For virksomhederne indebærer salg via GOMP nogle potentielle fordele, f.eks. kan udgifterne til etablering af nye eksportmarkeder reduceres ift., at de skulle etableres via selvstændige web-shops. Derudover er der også lettere tilgang til nye kundegrupper, da GOMP typisk har høj kundestrøm og dermed høje omsætningshastigheder. I en lille økonomi som den danske kan der derfor være tale om store eksportgevinster ved at udnytte GOMP som springbræt til den store verden.

Læs også: Virksomhedernes erfaringer med salg via online markedspladser 2018

Før denne undersøgelse startede i 2018, eksisterede der ikke viden om, hvor mange danske virksomheder der bruger de globale online markedspladser til at sælge til andre virksomheder eller markeder. Ligesom der heller ikke fandtes viden om, hvilke fordele og ulemper, virksomhederne oplever ved de globale online markedspladser. Det er undersøgelsens mål at rette op på denne mangel på viden.

Både undersøgelsen fra 2018 og denne i 2020 er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse og telefoninterviews med mere end 807 fremstillings-, detail og engrosvirksomheder. Resultaterne hviler derfor på et solidt metodisk fundament.

Download 2020 undersøgelsen

Få indblik i hvad danske virksomheders holdninger er til markedspladserne ved at downloade hele analysen.

Du kan downloade analysen ved at udfylde nedenstående formular.

PDF check